Mitä tarjoamme

Tilitoimisto Espoo ja Vantaa

KUKA TARVITSEE TILITOIMISTOA?

Tilintoimiston palveluita tarvitsevat kaikki yritykset, jotka eivät itse halua tai ei ole mahdollisuutta hoitaa kirjanpidon asioita. Olemme tilitoimisto Espoossa ja palvelemme myös Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun asiakkaita niin pienistä aloittavista yrityksistä aina suurempiin pk-yrityksiin asti.

Ota rohkeasti yhteyttä!

TILITOIMISTO VANTAA JA ESPOO – YHTEISTYÖKUMPPANISI TALOUSKOLMIO

Talouskolmio on täyden palvelun tilitoimisto pääkaupunkiseudun akselilla Espoo, Helsinki ja Vantaa. Olemme toimineet tilitoimistona jo vuodesta 1991 lähtien. Toimimme alkuun pienenä 2-3 henkilön tilitoimistona, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme kasvaneet 17 henkilön tilitoimistoksi Espooseen.

Olemme aikaisemmin toimineet tilitoimistona Vantaalla useamman vuoden ja Vantaalla toimivia asiakkaita meillä on merkittävä määrä. Se, että tilitoimistomme on muutama vuosi sitten siirtynyt Espoon puolelle, ei Vantaalla toimivia asiakkaita ole haitannut, sillä sähköiset palvelut mahdollistavat toiminnan paikasta riippumatta.

Olemassa olevat asiakkaamme ovat tykänneet tilitoimistopalveluista, joita olemme pystyneet tarjoamaan normaalin kirjanpitopalveluiden lisäksi: mm. ”Talouspäällikön” antamaan tukea päätöksenteossa.

Henkilömäärän kasvu on mahdollistanut tehtävien jakamisen eri osa-alueiden ammattialaisille, kuten kirjanpidon-, palkanlaskennan- ja reskontran hoitajille. Näin pystymme ylläpitämään sekä tarjoamaan syvempää osaamista kultakin osa-alueelta teidän hyödyksenne. Myöskään mikään tehtävä ei ole vain yhden ihmisen varassa, vaan voimme tarvittaessa tuurata toisiamme niin, että teidän asianne hoituvat ilman katkoksia.

Ota yhteyttä!

Tilitoimisto Espoo ja Vantaa - laadukkaat palvelut

TOIMISTOMME SIJAITSEE ESPOOSSA

Sijaitsemme Espoon Säterissä Quartetto Business Parkissa lähellä Sellon kauppakeskusta ja kulkuyhteydet meille ovat hyvät. Autolla pääsee suoraan Kehä I rampista Turun moottoritien vierestä pihalle asti, jossa on asiakaspaikoitus oven edessä.

Samoin julkinen liikenne toimii hienosti alueella, joten toimistollemme on helppo tulla vierailemaan. Talouskolmio – Tilitoimistosi kaupungeissa Espoo, Vantaa ja Helsinki!

PALVELUTARJONTAMME ON MONIPUOLINEN

Tarjoamme palveluitamme sekä pienille tai aloittaville yrittäjille ja jo kookkaammiksi yrityksiksi ehtineille.

Tarjontamme rakennamme teidän tarpeidenne mukaisesti niin, että teillä on kaikki tarvittavat palvelut käytettävissänne ja talouden hoitaminen on mahdollisimman sujuvaa. Näin saatte ajantasaiset tiedot vaikkapa yrityksenne myynneistä kuukausittain, avoimista osto- tai myyntilaskuista tai tuloksen kehityksestä.

Tarjoamme myös erillistä Talouspäällikkö-palvelua, joka sisältää kirjanpidon lukujen läpikäyntiä yhdessä teidän kanssanne, mikä syventää ymmärrystä siitä, mitä luvut sisältävät ja millä toimilla vaikkapa tulosta voidaan vielä parantaa. Samalla autamme rakentamaan budjetteja ja arvioimaan tulevaisuutta lukujen valossa.

SÄHKÖISET PALVELUT

Sähköistyminen on tätä päivää ja tarjoaa monia etuja perinteiseen paperiseen kirjanpitoon verrattuna. Vaikka tilitoimistomme sijaitsee Espoossa, pystymme palvelemaan asiakkaitamme laajemminkin – kiitos sähköisten palveluiden. Voit esimerkiksi selata kirjanpitoa paikasta riippumatta aina laskun kuvalle asti ja tarvittaessa voit kopioida tositteen kirjanpidosta, vaikka sähköpostiin pdf-muodossa.

Saat myös tunnuksillasi otettua kaikki raportit haluamanasi ajankohtana esille.

Luottokorttikuittien kuvaus älypuhelimella on sujuvaa ja kirjanpitäjäsi saa kuitit käsittelyyn heti kuvaamisen jälkeen. Eli ei erikseen kuittien säilömistä ja toimittamista kirjanpitäjälle.

Sähköisyyden etuna on myös, että jos olet matkoilla, niin voi silti hyväksyä laskut reskontraan ja maksatukseen tai tehdä myyntilaskut haluamanasi ajankohtana. Tämä on testattua ja toimii varmasti eri puolilta maailmaa, eikä ole sinun tai tilitoimiston sijainnista kiinni, että saat asiat hoidettua sujuvasti!

TILITOIMISTO VANTAA & ESPOO – YHTEISET PÄÄMÄÄRÄT

Meillä tilitoimistona on halu auttaa teitä muodostamaan päämäärä, jota kohti on helpompi tavoitella. Yhdessä määritetyn päämäärän asettaminen auttaa meitäkin tekemään asioita oikealla aikataululla ja vaikkapa halutunlaisia raportteja ja laskelmia käyttöönne.

Tilitoimisto Espoo ja Vantaa - Talouskolmion hyvä tiimihenki

Talouspäällikkö palvelee

Joskus on hyvä ottaa ulkopuolinen henkilö tarkastelemaan asioita, joka katsoo asioita hiukan toisesta näkökulmasta. Me tarjoamme Talouspäällikkö-palvelua, jonka perusajatus on, että käymme ennalta sovituissa tapaamisissa teidän kanssanne yhdessä yrityksen tilannetta läpi lukujen valossa ja autamme teitä mm. seuraavissa asioissa:

– budjetin rakentamisessa
– budjetin ylläpitämisessä
– kirjanpidon lukujen tulkinnassa selkokielisesti
– tulevien toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa kirjanpidon lukujen kautta
– investointilaskelmissa
– yritysarvon määrityksessä

Verkkolaskutus on tätä päivää

Jotta lukuja voidaan analysoida riittävän luotettavasti ja nopeasti, on tärkeää, että kirjanpidon luvut ovat ajantasaiset. Tähän auttaa, jos kaikki mahdolliset laskut käsitellään sähköisesti, jolloin vältytään postin viiveiltä ja saavutetaan suurempi varmuus vaikkapa myyntilaskujen perillemenossa.

BUDJETOINNILLA SAADAAN SUUNTA TULEVAAN

Suosittelemme budjetointia kaikille yrityksille ja yrittäjille. Budjettia rakennettaessa on mietittävä etukäteen tulevia liiketapahtumia, kuten tuottoja (uusia asiakkuuksia) sekä kustannuksia vaikkapa henkilöiden palkkaamisen näkökulmasta. Budjetin eli talousarvion tekemisen aikana tulee miettiä mm. kaikkia kuluja tulevalle tilikaudelle (tai tarkastelujaksolle), jolloin niihin osataan varautua etukäteen. Samalla saadaan suunta, mitä tavoitellaan ja tämän jälkeen on helpompi miettiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta budjetti pysyy hyvänä työkaluna, niin sitä kannattaa päivittää säännöllisin väliajoin. Kun todelliset tuotot ja kulut varmistuvat, näiden pohjalta päivitetään budjettia vastaamaan haluttua tarkastelujaksoa mahdollisimman tarkasti. Yrityksen tulos on näin tiedossa jo hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

TILITOIMISTO VANTAA JA ESPOO – OTA YHTEYTTÄ

Teemme palveluiden käyttöönoton yhdessä ja sovimme tapaamisen, jossa tapaat kirjanpitäjäsi, palkanlaskijasi ja reskontran hoitajat. Näin yhteydenpito on sujuvaa, kun tiedät henkilöt ja oikeat yhteystiedot heti alusta alkaen. Ota yhteyttä!

Palveleva Tilitoimisto Vantaa ja Espoo – Talouskolmio Oy

Olemme muuttaneet! Löydät meidät nykyään osoitteesta Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Katso tarkemmat yhteystiedot täältä.